"Czytanie książki jest, przynajmniej dla mnie, jak podróż po świecie drugiego człowieka.
Jeżeli książka jest dobra, czytelnik czuje się w niej jak u siebie, a jednocześnie intryguje go,
co mu się tam przydarzy, co znajdzie za następnym zakrętem."

Jonathan Carroll — "Kraina Chichów"
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

WERDYKT JURY SZKOLNEGO KONKURSU RECYTATORSKIEGO "MIŁOSZ I INNI POECI"

Jury w składzie: Marta Dąbrowska
                        Joanna Kozyra
                        Krzysztof Jurkiewicz
po wysłuchaniu 15 uczestników postanowiło przyznać:
                       I   nagrodę Olimpii Nadolskiej z kl. II o
                              II  nagrodę Agnieszce Żarskiej z kl.II ti
oraz wyróżnić:
Natalię Nagel z kl. I h za recytację wiersza „Wietnam” Wisławy Szymborskiej   
Filipa Kosa z kl. II e za recytację wiersza „Z chłopa król ” Czesława Miłosza.

Gratulujemy!


Brak komentarzy: